Śledziński Daniel

Artykuły w czasopismach:

Śledziński Daniel (afiliacja? - tak)
Wielowarstwowy model podziału wyrazów ortograficznych języka polskiego na sylaby
Liczba punktów: 10

Polonica
ISSN/eISSN: 0137-9712
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 38
numery stron: 1-16
rok wydania: 2018
DOI artykułu: http://dx.doi.org./10.17651/POLON.38.6
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,55
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomy zbiorowe:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Śledziński Daniel (afiliacja? - tak)
9th International Conference on Speech Prosody 2018
Liczba punktów: 5

International Speech Communication Association
język: angielski
Poznań 2018
ISBN: 2333-2042

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.