Łuczak Dawid

Artykuły w czasopismach:

Łuczak Dawid (afiliacja? - tak)
Indywidualna stylistyka autora w przekładzie literackim na przykładzie powieści Joanny Bator „Piaskowa góra” i jej tłumaczenia na język niemiecki
Liczba punktów: 7

Rocznik Przekładoznawczy
ISSN/eISSN: 1896-4362
DOI czasopisma: 10.12775/RP
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 13
numery stron: 161-170
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Łuczak Dawid (afiliacja? - tak)
Stil und Sprachvarietäten als Übersetzungsprobleme am Beispiel des Romans Drach von Szczepan Twardoch und seiner deutschen Übersetzung
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Bukowska Joanna, Wątrobiński Damian
Facetten der literarischen Übersetzung
numery strony: 101-120, rok wydania: 2018
Wydział Neofilologii UAM
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-947609-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Łuczak Dawid (afiliacja? - tak)
Nacechowania językowe jako element idiostylu na przykładzie powieści Szczepana Twardocha "Drach" i jej przekładu na język niemiecki
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Szczepan-Wojnarska Anna M. , Mikołajko Agata, Kucharczyk Łukasz
Tłumaczenia w XXI wieku
numery strony: 183-200, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8090-436-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.