Szczepaniak-Kozak Anna

Artykuły w czasopismach:

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Pragmatic competence of teachers: a contrastive case study of native and non-native teachers of English
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 25/1
numery stron: 127-142
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woodward-Smith Elizabeth (afiliacja? - nie), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Translation didactics: A proposal for teaching consecutive interpreting.
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1
numery stron: 179-192
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/gl.2018.45.1.12
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Strani Katerina (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Strategies of othering through discursive practices: Examples from the UK and Poland
Liczba punktów: 15

Lodz Papers in Pragmatics
ISSN/eISSN: 1895-6106
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 14.1
numery stron: 163-179
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1515/lpp-2018-0008
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Sensibilisierung für Hassrede durch Aufgaben zum interkulturellen Lernen? Ausgewählte Ergebnisse eines multikulturellen Projektseminars zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg
Liczba punktów: 14

Germanica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0435-5865
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 143
numery stron: 339-458
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Interlanguage pragmatic competence. A longitudinal study of

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3298-8
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 29

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.