Marko Anna

Artykuły w czasopismach:

Marko Anna (afiliacja? - tak)
Sprawiedliwość w szkole
Liczba punktów: 0

Problemy Oświaty i Wychowania
ISSN/eISSN: 1428-5991
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 2
numery stron: 20-23
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,33
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.