Kordek Norbert

Książki autorskie:

Kordek Norbert (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Tajwan na łamach prasy polskiej, La belle epoque (1873-1918)

Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-65812-55-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Tomy zbiorowe:

Wolarska-Sobocińska Agata (afiliacja? - tak), Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
Liczba punktów: 5

Instytut Językoznawstwa UAM
język: polski
Seria: Investigationes Linguisticae
UAM Poznań 2018

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.