Michalski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Michalski Marcin (afiliacja? - tak)
Recovering the Self from the Other: Arabs and Islam in contemporary Arabic translations of European literature
Liczba punktów: 14

Przekładaniec
ISSN/eISSN: 1425-6851
DOI czasopisma: 10.4467/16891864PC
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 33
numery stron: 111-127
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.4467/16891864ePC.18.008.9830
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Michalski Marcin (afiliacja? - tak)
Syntax of the Elative in Classical and Modern Written Arabic
Liczba punktów: 15

Al-Qanṭara
ISSN/eISSN: 0211-3589
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): VII-XII 2018
zeszyt (numer): XXXIX 2
numery stron: 477-502
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.3989/alqantara.2018.014
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.