Wawrzyniak Jan

Artykuły w czasopismach:

Wawrzyniak Jan (afiliacja? - tak)
The Utilitarian Stigma of Environmental Protection
Liczba punktów: 5

Conatus - Journal of Philosophy
ISSN/eISSN: 2653-9373
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 3
numery stron: 89-210
rok wydania: 2018
DOI artykułu: http://dx.doi.org/10.12681/conatus.18368
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wawrzyniak Jan (afiliacja? - tak)
W mocy tekstu
Liczba punktów: 9

INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
ISSN/eISSN: 1733-1757
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 40
numery stron: 62-84
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.