Niećko-Bukowska Bożena

Artykuły w czasopismach:

Niećko-Bukowska Bożena (afiliacja? - tak)
ŚWIĘTA, ŚWIĘTY – Charakterystyka porównawcza obrazów skojarzeniowych
Liczba punktów: 8

Acta Neophilologica
ISSN/eISSN: 1509-1619
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XX (1)
numery stron: 5-16
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Niećko-Bukowska Bożena (afiliacja? - tak)
Oblicza odpowiedzialności. Perspektywa aksjolingwistyczna

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3391-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.