Wolarska-Sobocińska Agata

Tomy zbiorowe:

Wolarska-Sobocińska Agata (afiliacja? - tak), Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
Liczba punktów: 5

Instytut Językoznawstwa UAM
język: polski
Seria: Investigationes Linguisticae
UAM Poznań 2018

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.