Lipowska Dorota

Artykuły w czasopismach:

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Lipowski Adam (afiliacja? - nie)
Emergence of linguistic conventions in multi-agent reinforcement learning
Liczba punktów: 40

PLoS ONE
ISSN/eISSN: 1932-6203
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 13
zeszyt (numer): 11
numery stron: 1-18
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1371/journal.pone.0208095
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.