Żychliński Sylwiusz

Artykuły w tomach zbiorowych:

Żychliński Sylwiusz (afiliacja? - tak)
Subjects or not Subjects: Polish Dative Experiencers and Adjunct Control
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bloch-Rozmej Anna, Bondaruk Anna
Studies in Formal Linguistics. Universal Patterns and Language Specific Parameters
numery strony: 235-253, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-76466-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.