Bukowska Joanna

Artykuły w czasopismach:

Bukowska Joanna (afiliacja? - tak)
Anatomia uczuć w przekładzie. Strategie tłumacza w oddawaniu warstwy emocjonalnej tekstu literackiego na przykładzie powieści Partygirl Marlene Streeruwitz
Liczba punktów: 9

Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 39
numery stron: 15-30
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/il.2018.39.2
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bukowska Joanna (afiliacja? - tak)
Übersetzen mit dem Beipackzettel? Kontextgebundene Analyse des Romans Verführungen von Marlene Streeruwitz und seiner polnischen Übersetzung von Agnieszka Kowaluk unter dem Gesichtspunkt der Descriptive Translation Studies
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Bukowska Joanna, Wątrobiński Damian
Facetten der literarischen Übersetzung
numery strony: 39-56, rok wydania: 2018
Wydział Neofilologii UAM
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-947609-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Bukowska Joanna (afiliacja? - tak)
Feministyczne aspekty przekładu artystycznego na podstawie powieści "Verführungen" austriackiej autorki Marlene Streeruwitz oraz jej tłumaczenia na język polski w świetle Descriptive Translation Studies
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Szczepan-Wojnarska Anna M. , Mikołajko Agata, Kucharczyk Łukasz
Tłumaczenia w XXI wieku
numery strony: 215-229, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8090-436-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Sommerfeld Beate (afiliacja? - tak), Bukowska Joanna (afiliacja? - tak), Wątrobiński Damian (afiliacja? - tak)
Facetten der literarischen Übersetzung
Liczba punktów: 5

Wydział Neofilologii UAM
język: niemiecki
Seria: Studien zur Germanistik und Translationsforschung
Poznań 2018
ISBN: 978-83-947609-8

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.