Mikołajczak-Matyja Nawoja

Artykuły w czasopismach:

Mikołajczak-Matyja Nawoja (afiliacja? - tak)
The Prototypicality of Semantic Opposition in the Light of Linguistic Studies and Psycholinguistic Experiments
Liczba punktów: 13

Studies in Polish Linguistics
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2918
zeszyt (numer): Volume 13, 1
numery stron: 1-23
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.4467/23005920SPL.18.001.8463.
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Mikołajczak-Matyja Nawoja (afiliacja? - tak)
Kohiponimia jako relacja z pogranicza kategorii opozycji semantycznej. Perspektywa użytkownika języka polskiego: badanie psycholingwistyczne.
Liczba punktów: 10

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza.
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): Vol 25, Nr 1
numery stron: 111-137
rok wydania: 2018
DOI artykułu: https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.7
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.