Kurek Anna

Artykuły w czasopismach:

Skrzypek Dominika (afiliacja? - tak), Kurek Anna (afiliacja? - tak)
Generics in Mainland Scandinavian languages
Liczba punktów: 10

European Journal of Scandinavian Studies
ISSN/eISSN: 2191-9402
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 48
zeszyt (numer): 2
numery stron: 253-266
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kurek Anna (afiliacja? - tak)
Norwegizacja Saamów i Kwenów z XIX i XX wieku
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sygidus Kamil
Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny.
numery strony: 177-188, rok wydania: 2018
Bookmarked Publishing&Editing
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-947862-6-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.