Juszczyk Konrad

Artykuły w czasopismach:

Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Czoska Agnieszka (afiliacja? - tak), Jarmołowicz-Nowikow Ewa (afiliacja? - tak), Juszczyk Konrad (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Aspects of Gestural Alignment in Task-oriented Dialogues
Liczba punktów: 14
14
Cognitive Studies
ISSN/eISSN: 2392-2397
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 1-17
rok wydania: 2018
DOI artykułu: https://doi.org/ 10.11649/cs.1640
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.