Spychała-Wawrzyniak Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak)
Nowatorskie rozwiązania w olimpiadzie językowej. Perspektywa ucznia
Liczba punktów: 7

Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 50
zeszyt (numer): 2
numery stron: 231-245
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/n.2018.50.2.5
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,63
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak)
Las actitudes de los alumnos activos hacia el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE). Una visión constructivista

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3321-3
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 14

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.