Krenz Joanna

Artykuły w czasopismach:

Krenz Joanna (afiliacja? - tak)
Narodziny awangardy. Lata osiemdziesiąte jako dekada zwrotna w poezji chińskiej
Liczba punktów: 14

Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 2(23)
numery stron: 297-316
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.