Tomczak-Boczko Justyna

Artykuły w czasopismach:

Tomczak-Boczko Justyna (afiliacja? - tak)
Persiguiendo al macho. Análisis cualitativo de los córpora
Liczba punktów: 10

Estudios Hispánicos
ISSN/eISSN: 2084-2546
DOI czasopisma:
język hiszpański
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 26
numery stron: 109-120
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.