Dolińska Elżbieta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dolińska Elżbieta (afiliacja? - tak)
Brazylia 500 lat po wielkiej imigracji europejskiej – rdzenna mniejszość wobec państwowej większości
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bielak Anna
NaoKoło Migracji
numery strony: 33-45, rok wydania: 2018
Wydział Neofilologii UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-954144-0-4
DOI artykułu: 10.14746/9788395414404
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 5,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.