Płaczek Katarzyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Płaczek Katarzyna (afiliacja? - tak)
Piętno syfilisu w Żywocie Diega de Torresa Villarroela
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Pawłowska Maja, Wysłobocki Tomasz
Dawne literatury romańskie. W świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic
numery strony: 177-185, rok wydania: 2018
Universitas
język artykułu: polski
ISBN: 97883-242-3525-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.