Jańczak Barbara A.

Artykuły w czasopismach:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
“German-Polish Transborder Learning: Symmetries and Asymmetries in Language Acquisition and Bilingual Education in the Frankfurt (Oder)-Słubice „Border Twin Town””.
Liczba punktów: 5

Slavia Iaponica. Studies in Slavic Languages and Literatures (スラヴ学論集)
ISSN/eISSN: 0913ß0586
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 21
numery stron: 7-26
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
„“Linguistische Grenzschaften“: Kommunikationsstrategien im deutsch-polnischen Grenzland am Beispiel von Bewohnern der polnischen Städte Zgorzelec und Łęknica“
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Hufeisen Britta, Knorr Dagmar, Rosenberg Peter, Schroeder Christoph, , Wicherkiewicz Tomasz
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext
numery strony: 189-217, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-74477-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,7
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
“Language Contact and Language Policies Across Borders: An Introduction”.
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Jańczak Barbara A.
Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces.
numery strony: 7-10, rok wydania: 2018
Logos
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-8325-4644-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 8,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
“Borderlands as Spaces of Transition. The Communication of Polish Vendors in the German-Polish Border Region by the Example of Forms of Address”.
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Jańczak Barbara A.
Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces.
numery strony: 89-103, rok wydania: 2018
Logos
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-8325-4644-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,83
objętość tomu zbiorowego: 8,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
„„Jesteśmy tu wszyscy w Polsce i mówimy po polsku” – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte.“
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Wowro Iwona, Jakosz Mariusz, Kozieł Renata
Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit.
numery strony: 237-254, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-74541-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,0
objętość tomu zbiorowego: 15,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces.
Liczba punktów: 5

Logos
język: angielski
Seria: Thematicon
Berlin 2018
ISBN: 978-3-8325-4644-1

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.