Horie Yuki

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horie Yuki (afiliacja? - tak)
Analiza porównawcza ekwiwalencji translacyjnych polskich i japońskich terminów prawnych
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stępień Mateusz, Łukasiewicz Rafał
PRAWO AZJATYCKIE Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ
numery strony: 214-224, rok wydania: 2018
Adam Marszałek
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8019-828-9
DOI artykułu: 978-83-8019-828-9
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-11-24
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-11-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Rzeszów
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Horie Yuki (afiliacja? - tak), Łukasiewicz Rafał (afiliacja? - tak)
Shinken i kangoken - podział władzy rodzicielskiej między rozwiedzionymi małżonkami w Japonii
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stępień Mateusz, Łukasiewicz Rafał
PRAWO AZJATYCKIE Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ
numery strony: 151-161, rok wydania: 2018
Adam Marszałek
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8019-828-9
DOI artykułu: 978-83-8019-828-9
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-11-24
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-11-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Rzesów
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.