Poliszczuk Jarosław

Artykuły w czasopismach:

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Інкорпорація документального ресурсу в сучасній художній літературі
Liczba punktów: 0

Слово і час
ISSN/eISSN: 0236-1477
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 9
numery stron: 3-9
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса
Liczba punktów: 0

Слово і час
ISSN/eISSN: 0236-1477
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 6
numery stron: 3-11
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Досвід локальної ідентичності
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 6
numery stron: 257-267
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/sup.2018.6.30
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,00
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Поколіннєва модель шістдесятництва: культ чи дискредитація
Liczba punktów: 0

Вісник Львівського університету Серія: філологічна
ISSN/eISSN: 2078-5534
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 67
numery stron: 68-78
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Cвіт, побачений з Винової Гори
Liczba punktów: 0

Літературна Україна
ISSN/eISSN: 0024-4821
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 6 (15.02)
numery stron: 13-13
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Метафора і метонімія Донбасу
Liczba punktów: 0

Krytyka
ISSN/eISSN: 1563-6461
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1-2
numery stron: 12-19
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Безмежжя тексту й рамки інтерпретацій
Liczba punktów: 0

Проблеми сучасного літературознавства
ISSN/eISSN: 2312-6809
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 26
numery stron: 206-211
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.18524/2312-6809.2018.26.129484
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
O męskości patriarchalnej i nowoczesnej
Liczba punktów: 7

Bibliotekarz Podlaski
ISSN/eISSN: 1640-7806
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 2
numery stron: 359-365
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Z cienia polskości [rec.]
Liczba punktów: 12

Slavia Orientalis
ISSN/eISSN: 0037-6744
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 734-738
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Przypadek Zuzanny Ginczanki
Liczba punktów: 7

Bibliotekarz Podlaski
ISSN/eISSN: 1640-7806
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 79-90
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Між любов’ю і смертю
Liczba punktów: 0

Слово і час
ISSN/eISSN: 0236-1477
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 3
numery stron: 89-93
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Агония „красного человека”:сложные дилеммыСветла-ны Алексиевич
Liczba punktów: 3

Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): VIII
numery stron: 115-134
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Василонський полон та ісход: Борис Нечерда у пізньорадянській Одесі
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Ławski Jarosław , Maliutina N.
Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka
numery strony: 57-69, rok wydania: 2018
Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód"
język artykułu: ukraiński
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 37
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - )
Донецький досвід тілесності
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Żmudzka Monika, Bracka Maria
(Nie)Literackie przygody ciała
numery strony: 23-50, rok wydania: 2018
Athenae Gedanenses
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-83-64706-46-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - )
Palimpsest Wasyla Stusa: na krawędzi epok i strategii tekstowych. Twórczość i los
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bakuła Bogusław, Matusiak Agnieszka, Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta
Od „Zapisu” do... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977–1991
numery strony: 219-232, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7893-243-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - )
На помежів’ї дискурсів: Євромайдан як суспільна, медійна та літературна подія
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Скрипник Г., Загородній А., Пирожков С.
IX Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України)
numery strony: 3-20, rok wydania: 2018
ІМФЕ
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-966-02-8644-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Poliszczuk Jarosław (afiliacja? - tak)
Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі

Knyhy – XXI
Czerniowce 2018
ISBN: 978-617-614-208-9
DOI książki:
język ukraiński
objętość w arkuszach wydawniczych: 16,12

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.