Wątrobiński Damian

Artykuły w czasopismach:

Wątrobiński Damian (afiliacja? - tak)
Percepcja emocji i interpretacja dzieł malarskich poprzez tłumaczenie audiowizualne – rola audiodeskrypcji w nauce niewidomych uczniów
Liczba punktów: 0

Ogrody Nauk i Sztuk
ISSN/eISSN: 2084-1426
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 8
numery stron: 205-214
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.15503/onis2018.205.214
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wątrobiński Damian (afiliacja? - tak)
Dylemat audiodeskryptora w procesie przekładu audiowizualnego
Liczba punktów: 9

Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 39
numery stron: 140-150
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/il.2018.39.11
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wątrobiński Damian (afiliacja? - tak)
Die Vermittlung von Emotionen in der Filmbeschreibung anhand der polnischen Audiodeskription von Izabela Künstler und Urszula Butkiewicz zum Film W ciemności von Agnieszka Holland
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Bukowska Joanna, Wątrobiński Damian
Facetten der literarischen Übersetzung
numery strony: 81-89, rok wydania: 2018
Wydział Neofilologii UAM
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-947609-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0.5
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Sommerfeld Beate (afiliacja? - tak), Bukowska Joanna (afiliacja? - tak), Wątrobiński Damian (afiliacja? - tak)
Facetten der literarischen Übersetzung
Liczba punktów: 5

Wydział Neofilologii UAM
język: niemiecki
Seria: Studien zur Germanistik und Translationsforschung
Poznań 2018
ISBN: 978-83-947609-8

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.