Badstübner-Kizik Camilla

Artykuły w czasopismach:

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Zwischen Bild, Schrift und Film. Filmische Paraprodukte und ihr fremdsprachendidaktisches Potenzial
Liczba punktów: 5

Informationen Deutsch als Fremdsprache
ISSN/eISSN: 2511-0853
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 45, 1
numery stron: 7-36
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1515/infodaf-2018-0001
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Erinnerung im Dialog? Deutsch-polnische Erinnerungsorte im Kontxt einer kulturaufmerksamen Fremdsprachendidaktik
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stolarczyk Barbara, Merkelbach Christoph
Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht. Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego
numery strony: 31-46, rok wydania: 2018
Shaker
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8440-5786-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Linguistic Landscapes aus erster und zweiter Hand. Zu den Möglichkeiten kultureller Erfahrungsbildung aus zeitlicher und räumlicher Distanz
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Schiedermair Simone
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache & Kulturwissenschaft. Zugänge zu sozialen Wirklichkeiten
numery strony: 90-107, rok wydania: 2018
Iudicium
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-86205-522-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Erinnerungsort Literatur?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Feld-Knapp Ilona, Horváth László
Cathedra Magistrorum. CM-Beiträge zur Lehrerforschung
numery strony: 57-78, rok wydania: 2018
Eötvös-József-Collegium
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-615-5897-14-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak), Janikova Vera (afiliacja? - tak)
Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Eine Einleitung
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla, Janikova Vera
Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik
numery strony: 7-19, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-77355-0
DOI artykułu: https://doi.org/10.3726/b15201
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Historische Linguistic Landscapes im Film
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla, Janikova Vera
Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik
numery strony: 235-271, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-77355-0
DOI artykułu: https://doi.org/10.3726/b15201
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak), Janikova Vera (afiliacja? - tak)
Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik
Liczba punktów: 5

Peter Lang
język: niemiecki, angielski
Seria: Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-77355-0

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.