Piątkowski Łukasz

Artykuły w czasopismach:

Piątkowski Łukasz (afiliacja? - tak)
Perspektywy pragmatyki – jak dzieci opanowują fenomeny pragmatyczne
Liczba punktów: 0

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
ISSN/eISSN: 1689-9768
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 12
numery stron: 13-19
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Piątkowski Łukasz (afiliacja? - tak)
Zastosowanie analiz korpusowych w badaniach leksyko-gramatycznych. Perspektywa porównawcza niemiecko-polska
Liczba punktów: 5

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 2082-9469
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 21
zeszyt (numer): 2
numery stron: 131-150
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.26361/ZNTDH.09.2018.21.09
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Piątkowski Łukasz (afiliacja? - tak)
Zu Kookkurrenz und syntagmatischen Mustern der Funktionsverbgefüge am Beispiel des Bewegungsverbs kommen – korpusbasierte deutsch-polnische Studie
Liczba punktów: 12

Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 62
numery stron: 519-536
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Piątkowski Łukasz (afiliacja? - tak)
Holocaust a kategoria wyrażalności. Rozważania leksykograficzno-korpusowe
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gortych Dominika
Niewy(ob)rażalne
numery strony: 101-119, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-73-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Piątkowski Łukasz (afiliacja? - tak)
"Kuriose Begriffe aus der Tierwelt, von deren Bedeutung man immer wieder überrascht sein kann“ – lexikographische Studie der Zusammensetzungen mit animalistischer Komponente am Beispiel des Duden-Wörterbuchs und deutsch-polnischen Wörterbuches PONS
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Aptacy Jarosław, Frankowska Violetta, Mikołajczyk Beata, Waliszewska Karolina, , Woźnicka Marta
Język w Poznaniu 10
numery strony: 159-174, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-77-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.