Piotrowska Alicja

Artykuły w czasopismach:

Piotrowska Alicja (afiliacja? - tak)
Group genitive in Swedish – s-genitive as a phrase marker
Liczba punktów: 10

European Journal of Scandinavian Studies
ISSN/eISSN: 2191-9402
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 48
zeszyt (numer): 2
numery stron: 231-252
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1515/ejss-2018-0018
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Piotrowska Alicja (afiliacja? - tak)
Przynależność niezbywalna w języku szwedzkim i duńskim w ujęciu diachronicznym
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
numery strony: 87-101, rok wydania: 2018
Wydawnictwo UMCS
język artykułu: polski
ISBN: ?
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.