Janachowska-Budych Marta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Janachowska-Budych Marta (afiliacja? - tak), Lis Tomasz (afiliacja? - tak)
Stosunki polsko-niemieckie w nauczaniu o kulturze w ujęciu kontrastywnym. Doświadczenia i propozycje dydaktyczne
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Trybus Krzysztof , Düring Michael , Junkiert Maciej
Polen und Deutsche in Europa : Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań = Polacy i Niemcy w Europie
numery strony: 315-328, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: polski
ISBN: 978-3-631-73359-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.