Jurewicz Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Wishes as Bene- and Malefactive Speech Acts. On the Basis Of Discrediting Parliamentary Speeches in the Polish Lower House
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 35-42
rok wydania: 2018
DOI artykułu: https://doi.org/10.14746/snp.2018.18.03
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Cultural context in parliamentary discourse with examples of parallel speeches in the polish Sejm and the German Bundestag – reflections from a translator’s perspective
Liczba punktów: 15

Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 2083-6090
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 60
numery stron: 49-58
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,54
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.