Ławniczak Sonia

Artykuły w czasopismach:

Ławniczak Sonia (afiliacja? - tak)
From a Safe Distance – Swedish Portrayal of World War II. Astrid Lindgren: Krigsdagböcker 1939-1945
Liczba punktów: 5

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 2082-9469
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 4/2018
zeszyt (numer): 23
numery stron: 109-119
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.26361/ZNTDH.09.2018.23.07
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Ławniczak Sonia (afiliacja? - tak)
Język postświadectwa. Tematyzacja odziedziczonej traumy Shoah w narracji reportażu. Göran Rosenberg: Krótki przystanek w drodze z Auschwitz
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Aptacy Jarosław, Frankowska Violetta, Mikołajczyk Beata, Waliszewska Karolina, , Woźnicka Marta
Język w Poznaniu 10
numery strony: 117-129, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-77-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.