Siekierska Marta

Artykuły w czasopismach:

Siekierska Marta (afiliacja? - tak)
Kwestia żydowska w Odessie i jej wybrane kulturowe reprezentacje (Babel, Katajew, Schreiber)
Liczba punktów: 11

Przegląd Rusycystyczny
ISSN/eISSN: 0137-298X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 3
numery stron: 81-93
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Siekierska Marta (afiliacja? - tak)
Tematyka żydowska w literaturze rosyjskiej („Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 27, M. Michalska-Suchanek, A. Lenart (red.), Literatura rosyjska a kwestia żydowska)
Liczba punktów: 0

Iudaica Russica
ISSN/eISSN: 2657-4861
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1
numery stron: 119-124
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Siekierska Marta (afiliacja? - tak)
Kulturowe obrazy Sarajewa na przykładzie filmu Joanny Zielińskiej Sarajevo Femme Fatale
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mizerova Simona, Plesník Lukáš
Slavica Iuvenum XIX
numery strony: 353-360, rok wydania: 2018
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
język artykułu: polski
ISBN: 978-80-7599-036-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 40
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.