Owczarek Dorota

Artykuły w tomach zbiorowych:

Owczarek Dorota (afiliacja? - tak)
Lecture note-taking as a construction of students
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
numery strony: 93-106, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-232-3411-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.