Herkenrath Annette

Artykuły w tomach zbiorowych:

Herkenrath Annette (afiliacja? - nie)
Constructing ditransitivity in literary Kurmanji: Some fuzzy issues
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Korn Agnes , Malchukov Andrej
Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective
numery strony: 95-118, rok wydania: 2018
Dr. Ludwig Reichert Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-95490-373-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Herkenrath Annette (afiliacja? - nie)
Speaker deixis, body, and context: The unfolding of language-biographical memory in spoken Turkish
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Csató Éva Á., Parslow Joakim, Türker Emel, Wigen Einar
Building Bridges to Turkish: Essays in Honour of Bernt Brendemoen
numery strony: 147-173, rok wydania: 2018
Harrassowitz Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-447-11123-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.