Poźlewicz Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Poźlewicz Agnieszka (afiliacja? - tak)
Rezeption sprachlicher Hervorhebung am Beispiel von Abgeordnetenreden. Ergebnisse einer Befragung unter deutschen Studierenden
Liczba punktów: 15

Linguistica Silesiana
ISSN/eISSN: 0208-4228
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 39
numery stron: 347-362
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.24425/linsi.2018.124586
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poźlewicz Agnieszka (afiliacja? - tak)
Sprachliche Mittel der Aufmerksamkeitslenkung am Beispiel deutscher Horoskoptexte
Liczba punktów: 7

Studia Germanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2467
DOI czasopisma: 10.14746/sgp
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 39
numery stron: 153-165
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/sgp.2018.39.10
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Poźlewicz Agnieszka (afiliacja? - tak)
[rec.] Błachut, Edyta (2014): Bewerten – Semantische und pragmatische Aspekte einer Sprachhandlung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
Liczba punktów: 0

Wortfolge. Szyk słów
ISSN/eISSN: 2544-2929
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 2
numery stron: 147-149
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.