Gortych Dominika

Artykuły w czasopismach:

Gortych Dominika
Wer mich missversteht, versteht mich richtig - Aglaja Veteranyi zwischen Leben und Performace
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: 60, numer: 2, strony: 255-264, rok wydania: 2013

Gortych Dominika
Identitätsstiftende Gegenbilder in der Literatur. Zum polnischen Shoah-Diskurs und seiner Rezeption in der deutschen Öffentlichkeit
Studia Niemcoznawcze
rocznik: -, numer: 50, strony: 517-530, rok wydania: 2012

Gortych Dominika
Kulturowe topografie Zagłady a tożsamość. O semantyce pustki w najnowszej literaturze polskiej i niemieckiej
Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne
rocznik: 9, numer: 4, strony: 23-46, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Gortych Dominika
Artystka polityczna? Herta Müller pomiędzy słowem a obrazem
Redaktorzy: Wolting Monika, Jarosz-Sienkiewicz Ewa
Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego
strony: 474-489, rok wydania: 2019

Gortych Dominika, Skoczylas Łukasz
Strategie oporu wobec implantów pamięci. Przykład Poznania i Poczdamu
Redaktorzy: Gortych Dominika, Skoczylas Łukasz
Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady
strony: 211-231, rok wydania: 2017

Gortych Dominika
Von der Treue des Zeugnisses bis hin zum mythischen Phantasma : der Zweite Weltkrieg in polnischer Literatur
Redaktorzy: Kałążny Jerzy, Korzeniewska Amelia, Korzeniewski Bartosz
Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis : siebzig Jahre danach (1945-2015)
strony: 43-82, rok wydania: 2016

Gortych Dominika
Od wierności świadectwa do mityczności fantazmatu. Druga wojna światowa w literaturze polskiej
Redaktorzy: Kałążny Jerzy, Korzeniewska Amelia, Korzeniewski Bartosz
Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015)
strony: 45-80, rok wydania: 2015

Gortych Dominika
Das postmoderne Shoah-Erzählen? Zu Kevin Vennemanns „Nahe Jedenew“ (2005)
Redaktorzy: Eichhorn Kristin
Neuer Ernst in der Literatur? : Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart
strony: 87-98, rok wydania: 2014

Gortych Dominika
Das Brandmal einer unsichtbaren Stadt. Kulturelle Ghetto-Topographien in der polnischen Literatur
Redaktorzy: Warnke Ingo H., Busse Beatrix
Place-Making in urbanen Diskursen
strony: 385-401, rok wydania: 2014

Gortych Dominika
Trawestacja wspomnień konsekwencją niemożności zapisu traumy? O etycznym wymiarze (nie)prawdy na przykładzie fenomenu Binjamina Wilkomirskiego
Redaktorzy: Słowik Claudia , Dobrowolska Anna, Siedlecka Maja
(Nie)prawda w literaturze i sztuce
strony: 9-18, rok wydania: 2014

Gortych Dominika
Das hybride Fremdbild des Selbst : zum Identitätsproblem des globalisierten Menschen in Daniel Kehlmanns Roman Ruhm
Redaktorzy: Kochanowska-Nieborak Anna, Płomińska-Krawiec Ewa
Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung
strony: 123-130, rok wydania: 2012

Książki autorskie:

Gortych Dominika, Hinterkeuser Guido , Skoczylas Łukasz
Implanty pamięci? Od/budowa zamków w Poznaniu i Berlinie - interdyscyplinarne studium przypadku
Wydawnictwo Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-33-1

Gortych Dominika, Hinterkeuser Guido , Skoczylas Łukasz
Erinnerungsimplantate – Der (Wieder-) Aufbau der Schlösser in Posen und Berlin im interdisziplinären Vergleich
Peter Lang
Seria: Geschichte - Erinnerung - Politik
Frankfurt am Main 2017
ISBN: 978-3-631-72504-7

Gortych Dominika
Semantik der Leere in deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah
Peter Lang
Seria: Kultur - Literatur - Medien
Frankfurt am Main 2015
ISBN: 978-3-631-65536-8

Tomy zbiorowe:

Gortych Dominika
Niewy(ob)rażalne
Wydawnictwo Rys
Seria: Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciól
Poznań 2018
ISBN: 978-83-65483-73-7

Gortych Dominika, Skoczylas Łukasz
Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady
Wydawnictwo Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-45-4

Gortych Dominika
Wolność
Wydawnictwo Rys
Seria: Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-49-2

Gortych Dominika, Skoczylas Łukasz
Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady
Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-45-4

Gortych Dominika
Wykluczenia : praca zbiorowa
Wydawnictwo Rys
Seria: Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65483-25-6

Gortych Dominika
Przełom/y : praca zbiorowa
Wydawnictwo Rys
Seria: Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-95-4

Gortych Dominika
Kult(ura) szoku? : praca zbiorowa
Wydawnictwo Rys
Seria: Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63664-63-3