Skowronek Barbara

Artykuły w czasopismach:

Skowronek Barbara, Putowska Aleksandra
FSU: zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 313-327, rok wydania: 2017

Skowronek Barbara
Germanistische glottodidaktische Forschung: Retrospektive und Perspektive
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich
rocznik: 2015, strony: 128-141, rok wydania: 2016

Skowronek Barbara
Die Muttersprache im Gefüge der Mehrsprachigkeit
Studia Translatorica
rocznik: 2016, numer: 7, strony: 253-269, rok wydania: 2016

Skowronek Barbara
[rec.]Silke Gester, Erika Kegyes (Hrsg.). Quo vadis, DaF? II Betrachtungenzu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visegrád-Gruppe. Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main. 2015, 428 Seiten
Glottodidactica
rocznik: LXII, numer: 1, strony: 93-97, rok wydania: 2015

Skowronek Barbara, Skowronek Alicja
Kommunikation als Basis des FSU: Sprache, Wissen, Kultur
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2014, strony: 149-169, rok wydania: 2014

Skowronek Barbara
Glottodidaktik und ihre Entwicklung
Glottodidactica
rocznik: 2014, strony: 21-35, rok wydania: 2014

Skowronek Barbara
Fremdsprachenunterricht in Polen heute
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: 2013, strony: 117-124, rok wydania: 2013

Skowronek Barbara
Deutsch als Fremdsprache, ökokratisches Konzept.
Glottodidactica
rocznik: -, numer: 37, strony: 129-140, rok wydania: 2011

Skowronek Barbara
Deutsch als Fremdsprache, ökokratisches Konzept
Glottodidactica
rocznik: 2011, numer: 37, strony: 129-140, rok wydania: 2011

Skowronek Barbara
Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts.
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: -, strony: 127-137, rok wydania: 2009

Skowronek Barbara
Nauczanie języków obcych: tradycja a współczesność, instrukcja a konstrukcja
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 1, numer: 1, strony: 227-235, rok wydania: 2009

Skowronek Barbara
Epistemologische Begründung für den gesellschaftlichen Status des Fremdsprachenunterrichts
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2009, strony: 127-137, rok wydania: 2009

Skowronek Barbara
Glottodydaktyka a lingwistyka
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2008

Skowronek Barbara
Gesellschaftlicher Aspekt des Fremdsprachenunterrichts
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2008

Skowronek Barbara
Gesellschaftlicher Aspekt des Fremdsprachenunterrichts
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2008, strony: 205-213, rok wydania: 2008

Skowronek Barbara
O ewaluacji materiałów glottodydaktycznych do nauczania języka niemieckiego jako obcego
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2005

Artykuły w tomach zbiorowych:

Skowronek Barbara
Język ojczysty wśród wielojęzycznoścu
Redaktorzy: Bielak Marlena , Popescu Teodora, Krawczak Marcin
Bridges and not walls in the field of philology
strony: 57-69, rok wydania: 2016

Skowronek Barbara
Germanistische glottodidaktische Forschung in Polen:
Redaktorzy: Żebrowska Ewa , Olpińska-Szkiełko Magdalena
Zwischen Kontinuität und Modernität
strony: 128-142, rok wydania: 2016

Skowronek Barbara
Die Muttersprache im Gefüge der Mehrsprachigkeit
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona , Małgorzewicz Anna
SPRACHEN UND KULTUREN iM KONTAKT
strony: 253-270, rok wydania: 2016

Skowronek Barbara
Glottodydaktyka od profesora Ludwika Zabrockiego po dzień dzisiejszy
Redaktorzy: Puppel Stanisław
MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
strony: 151-165, rok wydania: 2015

Skowronek Barbara
Sprache als Eigenschaft des Menschen und Fremdsprachenunterricht
Redaktorzy: Błachut Edyta, Jarosz Aleksandra, Małgorzewicz Anna
Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre
strony: 359-367, rok wydania: 2013

Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Gorąca-Sawczyk Gabriela, Skowronek Barbara
Przygotowanie do zawodu nauczyciela w ocenie studiujących specjalizację glottodydaktyczną
Redaktorzy: Cichoń M., Krzemińska-Adamek A., Pado A., Rycyk-Sztajdel H., , Sękowska J.
Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacji w kształceniu nauczycieli. Część druga: Języki obce
strony: 29-39, rok wydania: 2013

Skowronek Barbara
Die Anthropozentrische Sprachkonzeption von F. Grucza und der Fremdsprachenunterricht, Festschrift für Porfessor Francizek Grucza
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena
Der Mensch und seine Sprachen : Festschrift für Professor Franciszek Grucza
strony: 560-568, rok wydania: 2012

Skowronek Barbara
Glottodidaktik und (Sprach)Ökologie
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 327-339, rok wydania: 2012

Skowronek Barbara
FSU: sprachliche und nichtsprachliche Kommunikation
Redaktorzy: Łopuszańska Grażyna, Willma Doris
Studien zur sprachlichen Kommunikation, Studia Germanica Gedaniensia 22, Sonderband 6, Festschrift aus Anlass des 70. Geburtstags von Prof. Dr. habil. Marian Szczodrowski
strony: 21-31, rok wydania: 2010

Skowronek Barbara
(xxii) FSU: sprachliche und nichtsprachliche Kommunikation
Redaktorzy: Łopuszańska Grażyna, Willma Doris
Studien zur sprachlichen Kommunikation, Studia Germanica Gedaniensia 22, Sonderband 6, Festschrift aus Anlass des 70. Geburtstags von Prof. Dr. habil. Marian Szczodrowski
strony: 21-31, rok wydania: 2010

Skowronek Barbara
(xix) FSU als intersemiotische Kommunikation
Redaktorzy: Myczko Kazimiera, Skowronek Barbara, Zabrocki Władysław
Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera (Perspektiven der Glottodidaktik und der Sprachwissenschaft. Festschrift Waldemar Pfeiffer)
strony: 107-114, rok wydania: 2008

Skowronek Barbara
(xv) FSU als Vorbereitung auf die gesellschaftlich effektive Kommunikation
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Kotin Michail
Terra Grammatica. Ideen – Methoden – Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag
strony: 392-402, rok wydania: 2008

Skowronek Barbara
(xvii) Glottodidaktik und Linguistik
Redaktorzy: Jaroszewska Teresa
Kultury i języki, poznawać – uczyć się – nauczać. Księga Jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesor Elżbiety Zawadzkiej
strony: 139-148, rok wydania: 2008

Książki autorskie:

Skowronek Barbara
Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizieernden Gehörlosen;
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3507-1

Skowronek Barbara
Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: jezyk, kultura, komunikacja
Poznan 2013
ISBN: 978-83-232-2632-1

Tomy zbiorowe:

Myczko Kazimiera, Skowronek Barbara, Zabrocki Władysław
Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera (Perspektiven der Glottodidaktik und der Sprachwissenschaft. Festschrift Waldemar Pfeiffer)
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2008
ISBN: 978-83-232-1932-3