Sopata Aldona

Artykuły w czasopismach:

Sopata Aldona
Cross-linguistic influence in the development of null arguments in early successive bilingual acquisition
Linguistic Approaches to Bilingualism
rocznik: 2019, strony: 1-30, rok wydania: 2019

Sopata Aldona, Rinke Esther
Heritage Portuguese and Heritage Polish in Contact with German: More Evidence on the Production of Objects
Languages
rocznik: 4(3), numer: 53, strony: 1-16, rok wydania: 2019

Sopata Aldona
Entwicklung der Informationsstruktur beim Erwerb des Deutschen als frühe Fremdsprache
Glottodidactica
rocznik: XLV, numer: 2, strony: 285-298, rok wydania: 2018

Sopata Aldona
On the C/edge linking mechanism. Evidence from Polish
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2017, numer: 59/2, strony: 87-100, rok wydania: 2017

Mykhaylyk Roksolana, Sopata Aldona
Object pronouns, clitics, and omissions in child Polish and Ukrainian
Applied Psycholinguistcs
rocznik: 2016, numer: 37(5), strony: 1051-1082, rok wydania: 2016

Sopata Aldona
Null objects in adult and child Polish: Syntax,discourse and pragmatics
Lingua
rocznik: 2016, numer: 183C, strony: 86-106, rok wydania: 2016

Sopata Aldona
Wczesna wielojęzyczność – rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka.
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2013, numer: 7, strony: 135-144, rok wydania: 2013

Sopata Aldona
Einblick in das mentale Lexikon – Partizipien II im frühen Erwerb des Deutschen
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich
rocznik: 2013, numer: 2, strony: 151-159, rok wydania: 2013

Sopata Aldona
Literatureinsatz beim frühen Fremdsprachenerwerb – Theorie und Praxis.
Studi Linguistici e Filologici Online
rocznik: -, numer: 9, strony: 291-308, rok wydania: 2011

Sopata Aldona
Der frühe Fremdsprachenunterricht – je früher desto besser?
Glottodidactica
rocznik: -, numer: 36, strony: 95-106, rok wydania: 2010

Sopata Aldona
Zweitsprachenerwerbsforschung und Fremdsprachendidaktik
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2007

Sopata Aldona
Rozwijanie sprawności mówienia we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2007

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sopata Aldona
Nutzung des geöffneten Zeitfensters beim Erwerb der syntaktisch-pragmatischen Schnittstelle im Deutschen als früher Fremdsprache
Redaktorzy: Wowro Iwona, Jakosz Mariusz, Gładysz Jolanta
Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen - Zwischen Theorie und Praxis
strony: 13-30, rok wydania: 2019

Sopata Aldona
Referenzielle Nullargumente im Erstspracherwerb
Redaktorzy: Żebrowska Ewa , Olpińska-Szkiełko Magdalena, Latkowska Magdalena
Germanistische Forschung in Polen. Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen
strony: 69-80, rok wydania: 2017

Sopata Aldona
Interaktion zwischen pragmatischen und syntaktischen Aspekten im Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
Redaktorzy: Zhu Jianhua, Zhao Jin, Szurawitzki Michael
Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation
strony: 51-62, rok wydania: 2017

Sopata Aldona
Untersuchungen zur Dynamik der Entwicklung der frühen Zweisprachigkeit – Probleme und Lösungen
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena, Bertelle Loretta
Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht
strony: 113-128, rok wydania: 2014

Sopata Aldona
Grammatische Strukturen aus ontogenetischer Perspektive.
Redaktorzy: Wierzbicka Mariola, Rolek Bogusława, Sieradzka Malgorzata
Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, Bd.1
strony: 145-160, rok wydania: 2014

Sopata Aldona
Dwujęzyczność, trójjęzyczność, wielojęzyczność: podobieństwa i różnice.
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 399-408, rok wydania: 2013

Sopata Aldona
Prinzipien des frühen Fremdsprachenunterrichts und des Einsatzes von Kinderbüchern.
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Spiegel Heinz-Rudi
Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit
strony: 195-200, rok wydania: 2013

Sopata Aldona
CP layer in child second language acquisition.
Redaktorzy: Stavrakaki Stavroula, Lalioti Marina, Konstantinopoulou Polyxeni
Advances in Language Acquisition.
strony: 364-374, rok wydania: 2013

Sopata Aldona
Wissen um die Spracherwerbsmechanismen als Teil der Lehrerausbildung.
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Stork Antje
Multikompetent - multimedial - multikurturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung
strony: 61-70, rok wydania: 2012

Sopata Aldona
Dynamik des frühen Zweitspracherwerbs unter schulischen Bedingungen – Analyse des Gebrauchs der Nullsubjekte.
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
Linguistik anwenden
strony: 159-171, rok wydania: 2011

Sopata Aldona
Placement of infinitives in successive child language acquisition
Redaktorzy: Rinke Esther, Kupisch Tanja
The Development of Grammar: Language Acquisition and Diachronic Change - Volume in honor of Jürgen M. Meisel.
strony: 105-121, rok wydania: 2011

Sopata Aldona
V2 Phenomenon in Child Second Language Acquisition
Redaktorzy: Lee Sang-Ki , Prior Matt, Watanabe Yukiko
Proceedings of Second Language Research Forum 2008
strony: 211-228, rok wydania: 2010

Sopata Aldona
Sprawność mówienia produktywnego we wczesnoszkolnej edukacji językowej
Redaktorzy: Sikora-Banasik Dorota
Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki.
strony: 97-107, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Sopata Aldona
Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język Kultura Komunikacja
Poznań 2009
ISBN: 9788323220954

Tomy zbiorowe:

Hufeisen Britta, Knorr Dagmar, Rosenberg Peter, Schroeder Christoph, Sopata Aldona, Wicherkiewicz Tomasz
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext
Peter Lang
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-74477-2

Sopata Aldona, Wicherkiewicz Tomasz, Hufeisen Britta, Knorr Dagmar, Rosenberg Peter, Schroeder Christoph
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext.
Peter Lang
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-744772-

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Kowalonek-Janczarek Monika, Maciejewski Marcin, Sopata Aldona
Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik : Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, Kultura, Komunikacja
Poznań 2011
ISBN: 9788323222033