Urban Anna

Artykuły w czasopismach:

Urban Anna, Surdyk Augustyn
Mistranslations of Film Titles: Between Fidelity and Advertising
Glottodidactica
rocznik: 2016, strony: 153-170, rok wydania: 2016

Urban Anna
Übersetzer animierter Kinderfilme in Polen und ihre Kompetenzen
Studia Translatorica
rocznik: 2013, numer: 4, strony: 181-191, rok wydania: 2013

Urban Anna
Im Anfang war das Wort(spiel). Zu Mehrdeutigkeitsspielen in Kinderbüchern
Linguistische Treffen in Wrocław
rocznik: 2013, numer: 9, strony: 287-299, rok wydania: 2013

Urban Anna
Tekst wyjściowy jako ‘sine qua non’? Tylko który? O tłumaczeniu z tłumaczenia
Tłumacz – sługa, pośrednik, twórca?
rocznik: -, strony: 527-535, rok wydania: 2012

Urban Anna
Auf Beleidigung abhebende Idiome des Deutschen und des Polnischen in der Phraseologie der Umgangsprache
Germanica Wratislaviensia
rocznik: -, numer: 135, strony: 167-178, rok wydania: 2012

Urban Anna
Die kleine House-Apotheke: Reception of the American, German and Polish Gregory House and varied translation of the pronoun you
Research in Language
rocznik: -, numer: 10, strony: 313-321, rok wydania: 2012

Urban Anna
Eigennamen und Titel in der Übersetzung der Kinder- und Jugendliteratur vor dem Hintergrund ihrer lokalisierenden Funktion
Studia Germanica Gedanensia
rocznik: -, numer: 27, strony: 184-195, rok wydania: 2012

Urban Anna
Protagonists of chosen Kinder- und Hausmärchen and their English and Polish counterparts
Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej
rocznik: -, numer: 2, strony: 297-305, rok wydania: 2012

Urban Anna
„Wo das Wünschen noch geholfen hat“. Stelle und Funktion formelhafter Sprache in den »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm
Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej
rocznik: -, numer: 1, strony: 298-308, rok wydania: 2011

Urban Anna
Hunting for idiomatic functional equivalents in Polish, English and German: a cross-linguistic study of selected idioms from the semantic field of DECEPTION
Multi-Lingual Phraseografy: Translation and and learning
rocznik: -, numer: 28, strony: 251-264, rok wydania: 2011

Urban Anna
Deutsche Personennamen in englischer und polnischer Übersetzung
Studia Linguistica
rocznik: -, numer: 30, strony: 176-186, rok wydania: 2011

Urban Anna
Übersetzbarkeit der Idiome im Jugendroman >Erebos< von Ursula Poznanski
Posener Beitrage zur Angewandten Linguistik
rocznik: -, numer: 1, strony: 53-66, rok wydania: 2011

Urban Anna
Zur Modifikation der Bedeutung von Phraseologismen am Beispiel von drei semantischen Modifikationsarten
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: 1, numer: 57, strony: 57-66, rok wydania: 2010

Urban Anna
Zur wörtlichen Lesart von Phraseologismen anhand von Beispielen aus »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 10, numer: 10, strony: 153-159, rok wydania: 2009

Urban Anna
Zur ambiquen Verwendung von Phraseologismen anhand von Belegen aus der »F.A.Z.«
Orbis Linguarum
rocznik: -, numer: 35, strony: 419-427, rok wydania: 2009

Urban Anna
Phraseologismen als Textualisierungsmittel
Glottodidactica
rocznik: -, numer: 35, strony: 49-57, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Urban Anna
Übersetzung synchronierter Kinderfilme in Polen. Zu den Fragen von Kreativität und Angemessenheit
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla, Fiser Zbynek, Hauck Raija
Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation
strony: 203-219, rok wydania: 2015

Urban Anna
Toponimy w przekładzie filmów dla dzieci
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Kukułka-Wojtasik Anna
Translatio i kultura
strony: 195-206, rok wydania: 2015

Urban Anna
Polish dubbing today as an example of excessive domestication
Redaktorzy: Jankowska Anna, Szarkowska Agnieszka
New Points of View on Audiovisual Translation and Media Accessibility
strony: 57-86, rok wydania: 2015

Urban Anna
Słowo w (kon)tekście audiowizualnym: modyfikacje idiomów i ich przekład w filmach dla dzieci
Redaktorzy: Dybiec-Gajer Joanna, Tereszkiewicz Anna
Słowo – kontekst – przekład
strony: 229-245, rok wydania: 2014

Urban Anna
Trzeci język w przekładzie a strategia translatorska
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Tryuk Małgorzata, Głogowska Anna
Z zagadnień tłumaczenia: teoria – kształcenie – praktyka
strony: 63-77, rok wydania: 2014

Urban Anna
Clean Reeds for Teens? Purification Strategy in Andreas Steinhöfels Rico, Oskar und die Tieferschatten in the Chicken House’s edition.
Redaktorzy: Piechulska-Kuciel E., ... ...
Language in Cognition and Affect, Second Language Learning and Teaching
strony: 17-31, rok wydania: 2013

Urban Anna
Dubbing i napisy w filmach animowanych a aluzje polityczne
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 473-483, rok wydania: 2013

Urban Anna
„Weit verbreitete Idiome“ – Überlegungen zum Einsatz von Interphraseologismen im Unterricht Deutsch als Tertiärsprache
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Zhu Jianhua
Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit
strony: 291-296, rok wydania: 2013

Urban Anna
Filmsynchronisation als Domestizierung
Redaktorzy: Kaczmarek Dorota, Makowski Jacek, Michoń Marcin , Weigt Zenon
Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen
strony: 175-187, rok wydania: 2012

Urban Anna
Die Ermittlung interkulturell und interlingual funktionaler Übersetzungsäquivalente für Phraseologismen in Pressetexten
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Kowalonek-Janczarek Monika, Maciejewski Marcin, Sopata Aldona
Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik : Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren
strony: 149-159, rok wydania: 2011

Urban Anna
Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Zur Übersetzbarkeit formelhafter Sprache in Die Bremer Stadtmusikanten der Brüder Grimm
Redaktorzy: Kaczmarek Dorota, Makowski Jacek, Michoń Marcin , Weigt Zenon
Felder der Sprache, Felder der Forschung:Lodzer Germanistikbeiträge
strony: 256-263, rok wydania: 2011

Urban Anna
Mieć rułę, gryf i ambę. Wstępne rozważania na temat pozornych odpowiedników wyrażeń niemieckich w Słowniku gwary miejskiej miasta Poznania
Redaktorzy: Łazuga Waldemar, Paczos Sebastian
Poznań – Szczecin – Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony
strony: 383-389, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Urban Anna
„Zwischen den Zeilen gelesen“. Funktionen von Phraseologismen in Feuilletons der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język Kultura Komunikacja
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-2036-7

Tomy zbiorowe:

Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język – Kultura – Komunikacja
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3149-3

Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język – Kultura – Komunikacja
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3149-3

Urban Anna, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Aleksandrzak Magdalena
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język – Kultura – Komunikacja
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3149-3