Zielony Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Zielony Katarzyna
Language, concept of nation and diversity – the EPRIE exchange program as a way to foster intercultural competence
KOREA FORUM SPECIAL
rocznik: 2015, numer: 24, strony: 53-59, rok wydania: 2015

Artykuły w tomach zbiorowych:

Zielony Katarzyna
Komunikacja interkulturowa i konflikty – o tym, co tłumacz, pośrednik językowy i kulturowy, powinien wiedzieć o międzynarodowych projektach edukacyjnych.
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
strony: 261-276, rok wydania: 2015

Zielony Katarzyna
Kiezdeutsch, ein Produkt des Kulturtransfers. Wie eine Sprache die Identität zum Ausdruck bringt und Schwebebalken zwischen Ausländern und Deutschländern wird
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 3
strony: 345-357, rok wydania: 2012

Zielony Katarzyna
Turmbau zu Babbeln
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu. 2
strony: 241-259, rok wydania: 2011