Masłowska Patrycja

Artykuły w czasopismach:

Masłowska Patrycja
Tłumacze bez Granic a status tłumacza
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2018, numer: 39, strony: 89-97, rok wydania: 2018

Masłowska Patrycja
Nietypowe rozwiązania translatorskie w tłumaczeniu tekstu naukowego na przykładzie Nadzorować i karać Michela Foucault
Translatorica & Translata
rocznik: 2018, numer: 1, strony: 61-69, rok wydania: 2018

Artykuły w tomach zbiorowych:

Masłowska Patrycja
Status współczesnego tłumacza literackiego
Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Bukowska Joanna, Wątrobiński Damian
Facetten der literarischen Übersetzung
strony: 65-72, rok wydania: 2018