Schab Sylwia

Artykuły w czasopismach:

Schab Sylwia
„Nie myśl sobie, że jesteś Duńczykiem...”. O duńskiej literaturze migracyjnej w kontekście debaty o duńskości
Przegląd Humanistyczny
rocznik: 62, numer: 2, strony: 69-80, rok wydania: 2018

Schab Sylwia
“…alle de ting hvis tab stadig giver mig amputationssmerter” – om migrationserfaringens sproglige og oversættelsemæssige aspekt
Tijdschrift voor Skandinavistiek
rocznik: 36, numer: 2, strony: 243-249, rok wydania: 2018

Schab Sylwia
Migrationserfaringen I De Polsk-Danske Forfatteres Værker
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 23, numer: 1, strony: 92-105, rok wydania: 2017

Schab Sylwia
Głos z „pustej przestrzeni”. O recepcji debiutu Yahyi Hassana w Danii
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 19, strony: 201-212, rok wydania: 2016

Schab Sylwia, Sobkowiak Mikołaj
„Odbijający się czkawką sen złośliwego lingwisty”. O postrzeganiu języka duńskiego i trudnościach w jego przyswajaniu
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 20, strony: 187-204, rok wydania: 2016

Schab Sylwia
Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 16, strony: 77-91, rok wydania: 2014

Schab Sylwia
Grażyna Szelągowska: Dania
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 15, numer: 1, strony: 95-97, rok wydania: 2013

Schab Sylwia
TONY GRIFFITHS: Skandynawia. Wojna z trollami
Acta Sueco-Polonica
rocznik: 2013, numer: 19, strony: 285-292, rok wydania: 2013

Schab Sylwia
”Hvid udenpå. Indeni er jeg helt ... grå.” Hybride identiteter i Jakob Ejersbos afrikanske trilogi
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 14, strony: 111-121, rok wydania: 2012

Schab Sylwia
Oczami Duńczyków. Poznań i Wielkopolska w relacjach podróżniczych duńskich autorów
Przegląd Wielkopolski
rocznik: 95, numer: 1, strony: 11-17, rok wydania: 2012

Schab Sylwia
Zmowa (prze-)milczenia
Czas Kultury
rocznik: 4, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Schab Sylwia
På veje og afveje i Norden. Teodor Tripplin og hans rejser i de skandinaviske lande
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 12, strony: 277-287, rok wydania: 2011

Schab Sylwia
”Der er langt til Himlen og Europa er langt borte”. Den afrikanske diskurs i dansk rejselitteratur
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 13, strony: 6-18, rok wydania: 2011

Schab Sylwia
Skandynawski czy nordycki? Krótkie studium uzusu
Acta Sueco-Polonica
rocznik: 15, strony: 205-213, rok wydania: 2009

Schab Sylwia
Maria Hellebergs Fremmede naboer i den danske Polen-diskurs
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 10, strony: 113-122, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Schab Sylwia
Wschodnie tropy zbrodni. O Polsce we współczesnej duńskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej
Redaktorzy: Sibińska Maria, Dymel-Trzebiatowska Hanna
Dialogi o kulturze. Kultury dialogu
strony: 251-260, rok wydania: 2018

Schab Sylwia
Implanty pamięci niechcianej. O „trylogii niewolniczej” Thorkilda Hansena
Redaktorzy: Gortych Dominika, Skoczylas Łukasz
Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady
strony: 85-96, rok wydania: 2017

Schab Sylwia
Społeczeństwo do poprawki. Dwie odsłony mitologii skandynawskiej we współczesnej literaturze duńskiej
Redaktorzy: Klik Marcin, Zych Justyna
Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku
strony: 169-182, rok wydania: 2014

Schab Sylwia
Der wahre Norden. Geräumigkeit, Ruhe. Die mit dem Grünen wogende Landschaft.” Über die Bilder des Nordens in früheren und zeitgenössischen polnischen Reiseberichten
Redaktorzy: Sooman Imbi, Donecker Stefan
Stereotype des Ostseeraumes. Interdisziplinäre Beiträge aus Geschichte und Gegenwart
strony: 79-100, rok wydania: 2012

Schab Sylwia
Hilmar Wulff’s Polish Paradise
Redaktorzy: Jakóbczyk Stanisław, Krauss Charlotte
From the West to the East. Literary paths against the current
strony: 57-66, rok wydania: 2012

Schab Sylwia
“The Contact with the “Other”. On Transcultural Experiences by Danish Travel Literature Authors
Redaktorzy: Krysztofiak-Kaszyńska Maria
Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur
strony: 77-84, rok wydania: 2012

Schab Sylwia
Północ/Norden – rozważania o nordyckim dyskursie wspólnotowym
Redaktorzy: Törnquist-Plewa Barbara
Polsk skandinaviska möten / Spotkania polsko-skandynawskie
strony: 1-19, rok wydania: 2011

Schab Sylwia
Der Norden in polnischen Reiseberichten des 19. und 20. Jahrhunderts
Redaktorzy: Hecker-Stampehl Jan, Kliemann-Geisinger Hendriette
Facetten des Nordens. Räumen – Konstruktionen – Identitäten
strony: 39-56, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Schab Sylwia
Palimpsest polski. Reprezentacje Polski i Polaków w duńskich relacjach podróżniczych
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Skandynawska
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3322-0