Graczyk Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Graczyk Agnieszka
Emigracja, adaptacja, wspomnienia – losy bohaterów współczesnej powieści irackiej
Litteraria Copernicana
rocznik: 2019, numer: 1, strony: 83-93, rok wydania: 2019

Graczyk Agnieszka
Trapped within the law. Will the Kurdish Jews return to their homeland?
Przegląd Narodowościowy
rocznik: 2018, numer: 1, strony: 157-166, rok wydania: 2018

Graczyk Agnieszka
Jezydyzm i jego wyznawcy w obliczu historii i współczesnego Iraku
Przegląd Narodowościowy
rocznik: 1, numer: 1, strony: 107-136, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Graczyk Agnieszka
Images of Destruction in the Autobiographical Novel of Iraqi Writer Haifa Zangana
Redaktorzy: Lipski Jakub
Travel and Identity: Studies in Literature, Culture and Language
strony: 75-84, rok wydania: 2018

Graczyk Agnieszka
Kryzys społeczno-gospodarczy w Kurdystanie irackim w latach 2014–2015
Redaktorzy: Hałaburda Marek , Rzepka Marcin
Kurdystan. Perspektywy badawcze
strony: 97-110, rok wydania: 2018

Graczyk Agnieszka
Prawda czy fikcja. Współczesna twórczość autobiograficzna arabskich pisarek w obliczu krytyki literackiej i cenzury
Redaktorzy: Graczyk Agnieszka, Krenz Joanna, Maśko Adrianna
Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej
strony: 77-91, rok wydania: 2017

Graczyk Agnieszka
Naturalizm i surrealizm jako formy przełamywania tabu cielesności w utworach irackiej pisarki Haify Zangany
Redaktorzy: Pachniak Katarzyna
Ciało w kulturze muzułmańskiej
strony: 103-110, rok wydania: 2016

Graczyk Agnieszka
Jestem tym, który widział – wspomnienia więzienne irackich pisarzy w latach 1963-1980
Redaktorzy: Sadykhova Arzu, Jakubowski Filip
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
strony: 65-76, rok wydania: 2016

Graczyk Agnieszka
Zniewolenie ciała-wyzwolenie umysłu. Obraz więzienia we współczesnej irackiej powieści autobiograficznej
Redaktorzy: Abbas Adnan, Maśko Adrianna
W kręgu zagadnień świata arabskiego
strony: 167-176, rok wydania: 2015

Graczyk Agnieszka
Wpływ religii na tożsamość jezydów w Iraku
Redaktorzy: Jelonek Adam W.
Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie
strony: 153-163, rok wydania: 2011

Graczyk Agnieszka
Kwestia Jezydów we współczesnym Iraku
Redaktorzy: Abbas Adnan, Siwiec Paweł
Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XIX wieku
strony: 305-312, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Graczyk Agnieszka
Motywy destrukcji i transgresji w twórczości Haify Zangany
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-8-1

Graczyk Agnieszka, Hamodi-Owczarczak Sylwia, Jakubowski Filip, Maśko Adrianna, Piątak Łukasz, Piątak Marta
Język arabski: ćwiczenia gramatyczne. Poziom początkujący
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
Poznań 2015
ISBN: 978-83-927990-9-2

Tomy zbiorowe:

Graczyk Agnieszka, Krenz Joanna, Maśko Adrianna
Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej
Uni-druk Wydawnictwo i Drukarnia
Seria: 1
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947548-4-6

Graczyk Agnieszka, Sadykhova Arzu
Miscellanea Arabica Posnaniensia II
Wydawnictwo Rys
Seria: I
Poznań 2017
ISBN: 9788365483461