Maśko Adrianna

Artykuły w czasopismach:

Maśko Adrianna
Oniryczna podróż do świata irackich mniejszości etnicznych i religijnych: „Droga do Tall Muṭrān” ‘Alego Badra
Litteraria Copernicana
rocznik: 2019, numer: 1, strony: 69-81, rok wydania: 2019

Maśko Adrianna
Creating a Site of Memory: the Tragedy of the Yezidis in Sinǧār Reflected in Four Iraqi Novels
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2019, strony: 153-183, rok wydania: 2019

Maśko Adrianna
”The World of Lonely Women” in Novels by Contemporary Iraqi Female Writers
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2018, numer: 1, strony: 96-108, rok wydania: 2018

Maśko Adrianna
Weaving the Texture of Memories about the Egyptian Revolution of 2011
Hemispheres. Studies on Cultures and Societes
rocznik: 31, numer: 1, strony: 22-29, rok wydania: 2016

Maśko Adrianna
Refleksje o emigracji w dwóch powieściach irackiej pisarki Inʽam Kaczaczi
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2016, numer: 1-2, strony: 155-167, rok wydania: 2016

Maśko Adrianna
2015. War and Occupation in Iraqi Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 248 stron
Studia Azjatystyczne
rocznik: 2016, numer: 2, strony: 161-164, rok wydania: 2016

Maśko Adrianna
Religious Conflicts after the 2003 Invasion of Iraq Reflected in Contemporary Iraqi Prose Works
Hemispheres. Studies on Cultures and Societes
rocznik: 30, numer: 2, strony: 75-87, rok wydania: 2015

Maśko Adrianna
Obraz islamu w Rzeczpospolitej w XVIII wieku
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2015, numer: 3-4, strony: 191-206, rok wydania: 2015

Maśko Adrianna
Wyobrażenia czasu we współczesnej poezji arabskiej na przykładzie twórczości Bulanda al-Hajdariego
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 43-60, rok wydania: 2014

Maśko Adrianna
Recepcja myśli egzystencjalnej w poezji arabskiej na przykładzie utworów Bulanda al-Hajdariego, Nazik al-Mala’ika i ʻAbd al-Wahhaba al-Bajatiego
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2013, numer: 3, strony: 154-174, rok wydania: 2013

Maśko Adrianna
Wolna i waleczna - kobieta kurdyjska między mitem a rzeczywistym losem
Przegląd Narodowościowy
rocznik: 1, numer: 1, strony: 147-170, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Maśko Adrianna
Kurdyjska i iracka tożsamość w twórczości Gulīzār Anwar
Redaktorzy: Hałaburda Marek , Rzepka Marcin
Kurdystan. Perspektywy badawcze
strony: 195-213, rok wydania: 2018

Maśko Adrianna
Strategie narracyjne w autobiograficznych utworach egipskiej pisarki Raḍwy ʿĀšūr
Redaktorzy: Graczyk Agnieszka, Krenz Joanna, Maśko Adrianna
Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej
strony: 137-165, rok wydania: 2017

Maśko Adrianna
„Musiałam zamienić ich doświadczenia w słowa”. O zapisywaniu przez arabskie pisarki świadectw uczestników rewolucji Arabskiej Wiosny w Egipcie i Syrii
Redaktorzy: Kończak Izabela, Lewicka Magdalena, Nalborczyk Agata S.
The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo
strony: 115-138, rok wydania: 2017

Maśko Adrianna
Ironiczne spojrzenie na radykalizm religijny w Iraku i muzułmańską imigrację w Europie w powieści "Grający w chmurach" ‘Alīego Badra
Redaktorzy: Graczyk Agnieszka, Sadykhova Arzu
Miscellanea Arabica Posnaniensia II
strony: 111-123, rok wydania: 2017

Maśko Adrianna
O przekraczaniu granic człowieczeństwa: „Frankenstein w Bagdadzie” Aḥmada Saʿdāwīego
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej. Szkice o literaturze i kulturze
strony: 249-260, rok wydania: 2017

Maśko Adrianna
Reprezentacje ciała męczennika we współczesnej poezji arabskiej
Redaktorzy: Pachniak Katarzyna
Ciało w kulturze muzułmańskiej
strony: 83-92, rok wydania: 2016

Maśko Adrianna
„Piszcie bez strachu i wahania…” – odniesienia do propagandy i cenzury za rządów Partii Baas we współczesnej prozie irackiej
Redaktorzy: Sadykhova Arzu, Jakubowski Filip
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
strony: 77-101, rok wydania: 2016

Maśko Adrianna
Klasyczne arabskie opisy podróży jako inspiracja powieści Podróże Al-ʿAbdīego znanego jako syn Al-Ḥamriyyi marokańskiego pisarza ʿAbd ar-Raḥīma Laḥbībīego
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji
strony: 51-65, rok wydania: 2016

Maśko Adrianna
„Podwójna” tożsamość irackich imigrantek w powieściach Inʻām Kaǧaǧī i Ḥawry an-Nadāwī
Redaktorzy: Abbas Adnan, Maśko Adrianna
W kręgu zagadnień świata arabskiego
strony: 177-188, rok wydania: 2015

Maśko Adrianna
Zastosowanie zwrotów religijnych w codziennej konwersacji w języku arabskim.
Redaktorzy: Lewicka Magdalena, Michalak-Pikulska Barbara
Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych
strony: 133-162, rok wydania: 2015

Maśko Adrianna
Nawiązania do Eposu o Gilgameszu we współczesnej powieści irackiej
Redaktorzy: Kubarek Magdalena, Bednarczyk Adam, Szatkowski Maciej
Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością
strony: 37-49, rok wydania: 2015

Maśko Adrianna
Współczesna historia Iraku w powieściach „Ogrody prezydenta” Muḥsina ar-Ramlīego i „Ave Maria” Sināna Anṭūna
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
Orient w literaturze - literatura w Oriencie. Spotkania
strony: 197-207, rok wydania: 2014

Maśko Adrianna
Prześladujesz mnie Bagdadzie... otaczasz mnie we wszystkich zakamarkach lustra
Redaktorzy: Machut-Mendecka Ewa, Pachniak Katarzyna
Świat arabski. Kultura i polityka
strony: 55-69, rok wydania: 2012

Maśko Adrianna
Zbiorowe doświadczenie cierpienia a motyw ukrzyżowania we współczesnej poezji arabskiej
Redaktorzy: Stańczak-Wiślicz Katarzyna
Zapisy cierpienia
strony: 195-204, rok wydania: 2011

Maśko Adrianna
Doświadczenie walki i oporu w opowieściach kurdyjskich kobiet
Redaktorzy: Abbas Adnan, Siwiec Paweł
Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XIX wieku
strony: 47-54, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Jakubowski Filip
Sekretarz redakcji: Maśko Adrianna
Studia Azjatystyczne
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań
ISSN: 2449-5433

Książki autorskie:

Graczyk Agnieszka, Hamodi-Owczarczak Sylwia, Jakubowski Filip, Maśko Adrianna, Piątak Łukasz, Piątak Marta
Język arabski: ćwiczenia gramatyczne. Poziom początkujący
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
Poznań 2015
ISBN: 978-83-927990-9-2

Hamodi-Owczarczak Sylwia, Jakubowski Filip, Klimiuk Maciej, Maśko Adrianna, Piątak Łukasz, Piątak Marta
Współczesne społeczeństwo arabskie. Teksty i ćwiczenia
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
Poznań 2015
ISBN: 978-83-941594-0-5

Maśko Adrianna
Współczesny wiersz arabski na przykładzie utworów Bulanda al-Ḥaydarīego
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Seria: 1
Poznań 2015
ISBN: 978-83-938868-5-2

Tomy zbiorowe:

Graczyk Agnieszka, Krenz Joanna, Maśko Adrianna
Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej
Uni-druk Wydawnictwo i Drukarnia
Seria: 1
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947548-4-6

Abbas Adnan, Maśko Adrianna
W kręgu zagadnień świata arabskiego
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN: 978-83-938868-3-8

Abbas Adnan, Maśko Adrianna
W kręgu zagadnień świata arabskiego
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2015
ISBN: 978-83-938868-3-8