Abkowicz Mariola

Artykuły w czasopismach:

Abkowicz Mariola, Hoffmann Tomasz, Kozak Michał
Manuscripts and old prints of the Karaim Digital Archive – from Ms Word files to TEI P5
Computational Methods in Science and Technology
rocznik: 24, numer: 1, strony: 59-69, rok wydania: 2018

Abkowicz Mariola
Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927
Almanach Karaimski
rocznik: 6, strony: 201-223, rok wydania: 2017

Abkowicz Mariola, Sulimowicz-Keruth Anna
Nowe dane o biografii karaimskiego poety Szymona Kobeckiego
Almanach Karaimski
rocznik: 5, numer: 1, strony: 7-33, rok wydania: 2016

Abkowicz Mariola
Towarzystwo edukacyjne Limmud Tora. Reforma szkolnictwa karaimskiego na początku XX w. w Trokach w świetle dokumentów
Almanach Karaimski
rocznik: 4, strony: 147-165, rok wydania: 2015

Abkowicz Mariola
Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem
Almanach Karaimski
rocznik: 3, numer: 3, strony: 7-24, rok wydania: 2014

Abkowicz Mariola
Ilu jest Karaimów?
Awazymyz
rocznik: 24, numer: 2, strony: 14-18, rok wydania: 2013

Konopka Tomasz, Abkowicz Mariola
History of the Journal „Dental and Medical Problems”
Dental and Medical Problems
rocznik: 50, numer: 1, strony: 7-14, rok wydania: 2013

Abkowicz Mariola
Kalejdoskop Kultur 2013 czyli karaimski zajazd na stolicę Dolnego Śląska
Awazymyz
rocznik: 24, numer: 2, strony: 22-23, rok wydania: 2013

Abkowicz Mariola
Letnia szkoła już po raz jedenasty
Awazymyz
rocznik: 24, numer: 3, strony: 22-23, rok wydania: 2013

Abkowicz Mariola, Sulimowicz-Keruth Anna
Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”
Awazymyz
rocznik: 24, numer: 4, strony: 8-12, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Abkowicz Mariola
Działalność gmin karaimskich w Trokach i Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym
Redaktorzy: Krzyżanowski Piotr J., Miśkiewicz Aleksander, Orłowska Beata A.
Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości
strony: 117-128, rok wydania: 2019

Abkowicz Mariola
Ilu jest Karaimów? Karaimi wobec Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku w Polsce i na Litwie
Redaktorzy: Łodziński Sławomir, Warmińska Katarzyna, Gudaszewski Grzegorz
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku
strony: 284-292, rok wydania: 2015

Abkowicz Mariola
Losy Karaimów halickich w Polsce po II wojnie światowej
Redaktorzy: Pobuc'kyj Semen
Galič i galic’ka zemlâ. Materialy Mižnarodnoj naukovoj konferencj. Galič, 30-31 žovtnâ 2014
strony: 379-389, rok wydania: 2014

Abkowicz Mariola
Karaimskie życie społeczne w Polsce po roku 1945
Redaktorzy: Machul-Telus Beata
Karaimi
strony: 180-205, rok wydania: 2012

Abkowicz Mariola
Wrocławskie epizody karaimskie
Redaktorzy: Lipman Irena, Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz
Wybitni wrocławianie. Osobowości w historii miasta
strony: 154-168, rok wydania: 2010

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Abkowicz Mariola
Awazymyz
Bitik - Oficyna Wydawnicza ZKP
Wrocław
ISSN: 1733-7577

Książki autorskie:

Abkowicz Mariola, Sulimowicz-Keruth Anna, Kameduła Joanna
e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. T. 1. Karaimska baza literacko-bibliograficzna
Bitik - Oficyna Wydawnicza ZKP
Wrocław 2015
ISBN: 978-83-938423-1-5

Németh Michał, Sulimowicz-Keruth Anna, Abkowicz Mariola
e-Jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe. T. 2. Baza danych o rękopisach i starodrukach karaimskich w polskich zbiorach prywatnych
Bitik - Oficyna Wydawnicza ZKP
Wrocław 2015
ISBN: 978-83-938423-2-2

Abkowicz Mariola, Sulimowicz-Keruth Anna
Karaj Jołłary-Karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii.
Bitik - Oficyna Wydawnicza ZKP
Wrocław 2010
ISBN: 978-83-920068-8-6