Jankowski Henryk

Artykuły w czasopismach:

Jankowski Henryk
Krymchak language samples
Turkic Languages
rocznik: 22, numer: 2, strony: 276-294, rok wydania: 2018

Jankowski Henryk
Uwagi nad Pamiętnikiem Aleksandra Pieńkowskiego z Uzbekistanu i Kazachstanu
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 265–266, numer: 1–2, strony: 41-53, rok wydania: 2018

Jankowski Henryk
Recenzja: Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska, Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 265–266, numer: 1–2, strony: 223-226, rok wydania: 2018

Jankowski Henryk
Recenzja: Abish, Aynur. 2016. Modality in Kazakh as spoken in China. Wiesbaden: Harrassowitz
Wiener Zeitschrift für die Kunde der Morgenlandes
rocznik: 108, strony: 473-478, rok wydania: 2018

Jankowski Henryk
Recenzja: Ianbay, Iala. 2016. Krymchak Dictionary. Wiesbaden: Ben-Zvi Institute, Harrassowitz
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 71, numer: 2, strony: 192-206, rok wydania: 2017

Jankowski Henryk
Turkic loanwords in Nor-Nakhichevan Armenian
Iran and the Caucasus
rocznik: 20, numer: 1, strony: 223-235, rok wydania: 2016

Jankowski Henryk
Crimean Turkish Karaim and the old North-Western Turkic tradition of the Karaites
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
rocznik: 68, numer: 2, strony: 199-214, rok wydania: 2015

Jankowski Henryk
Review of: Lübke, Christian, Ilmira Miftakhova, Wolfram von Scheliha (eds). 2014. Geschichte der Slavia Asiatica. Quellenkundliche Probleme.
Wiener Slavistisches Jahrbuch
rocznik: 2015, numer: 3, strony: 363-368, rok wydania: 2015

Jankowski Henryk
Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki
Karaite Archives
rocznik: 2, numer: 2, strony: 35-57, rok wydania: 2014

Jankowski Henryk
Review of: Michael Knüppel. 2012. Sprachtabus in tungusischen Sprachen und Dialekten. Am Beispiel von S. M. Širokogorovs „Tungus Dictionary“. Wiesbaden: Harrassowitz
Orientalische Literaturzeitung
rocznik: 109, numer: 6, strony: 496-499, rok wydania: 2014

Jankowski Henryk
Wkład Hadży Seraji Szapszała do turkologii: tryb złożyczący i udział w Słowniku karaimsko-rosyjsko-polskim
Almanach Karaimski
rocznik: 3, numer: 3, strony: 49-59, rok wydania: 2014

Jankowski Henryk
Kazakh linguistics in Kazakhstan. An outline
Turkic Languages
rocznik: 18, numer: 1-2, strony: 128-158, rok wydania: 2014

Jankowski Henryk
Karaites in Two Manuscripts Called mejuma
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 244, numer: 4, strony: 263-269, rok wydania: 2012

Jankowski Henryk
Literatura krymskokaraimska
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 241, numer: 1, strony: 50-67, rok wydania: 2012

Jankowski Henryk
Rounded–Unrounded Vowel Harmony in Turkish
Studia Uralo-Altaica
rocznik: 49, numer: 49, strony: 253-264, rok wydania: 2012

Jankowski Henryk
Kazakh in contact with Russian in modern Kazakhstan
Turkic Languages
rocznik: 16, numer: 1, strony: 25-27, rok wydania: 2012

Jankowski Henryk
S. G. Kljaštornyj, T. I. Sultanov. 2006. Staaten und Völker in den Steppen Eurasiens. Altertum und Mittelalter. Berlin: Scjletzer Verlag, 397 pp
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 63, numer: 2, strony: 165-169, rok wydania: 2010

Jankowski Henryk
Two Crimean Karaim Financial Registers of the 18th Century
Archivum Ottomanicum
rocznik: 27, numer: 1, strony: 17-39, rok wydania: 2010

Jankowski Henryk
Tradition and Modernity in Kazak Nomadism in Mongolia
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 48-57, rok wydania: 2009

Jankowski Henryk
In memoriam Árpád Berta (1951-2008)
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 256-258, rok wydania: 2009

Jankowski Henryk
İsmail Parlatır, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. 2007. /Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences”, 664 pp. + plates. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Turkish Academy of Sciences
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 126-128, rok wydania: 2009

Jankowski Henryk
Translations of the Bible into Karaim
Religion Compass
rocznik: 3, numer: 4, strony: 502-523, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jankowski Henryk
The Crimean Tatar glossary
Redaktorzy: Naarden Bruno, van Brederode Tom , de Graaf Tjeerd, Honselaar Wim, , Odé Cecilia
The fascination with Inner Eurasian languages in the 17th century
strony: 349-362, rok wydania: 2018

Jankowski Henryk
The twelve-year animal cycle as used by Eastern Turks and Tatars
Redaktorzy: Naarden Bruno, van Brederode Tom , de Graaf Tjeerd, Honselaar Wim, , Odé Cecilia
The fascination with Inner Eurasian languages in the 17th century
strony: 363-374, rok wydania: 2018

Jankowski Henryk
Translation of the Tanakh into Crimean Karaim. History, manuscripts, and language
Redaktorzy: Kahn Lily
Jewish Languages in Historical Perspective
strony: 39-61, rok wydania: 2018

Jankowski Henryk
Karaim and Krymchak
Redaktorzy: Kahn Lily , Rubin Aaron
Handbook of Jewish Languages. Revised and updated edition
strony: 453-489, rok wydania: 2017

Jankowski Henryk
Crimean Tatar kinship terms formed with +pçe
Redaktorzy: Németh Michał, Podolak Barbara, Urban Michał
Essays in the history of languages and linguistics dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday
strony: 307-314, rok wydania: 2017

Jankowski Henryk
Some notes on Talat Tekin’s classification of Turkic languages
Redaktorzy: Sertkaya Osman
Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kitabı
strony: 461-476, rok wydania: 2017

Jankowski Henryk
Türkçedeki Arapça Alıntıların Ünlü Uyarlanması
Redaktorzy: Karahan Leyâ
Türklük Biliminin Ulu Çınarı. Zeynep Korkmaz Armağanı
strony: 225-230, rok wydania: 2017

Jankowski Henryk
Państwowość a język pokolenia Ałasz Ordy. Akymet Bajtursynuly i język humanistyki
Redaktorzy: Garczyk Bartłomiej , Marszewski Mariusz
550 lat Państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów.
strony: 123-131, rok wydania: 2016

Jankowski Henryk
Crimean Tatar
Redaktorzy: Müller Peter, Ohnheiser Ingeborg, Olsen Susan, Rainer Franz
Word-formation: An International handbook of the languages of Europe
strony: 3414-3432, rok wydania: 2016

Jankowski Henryk
Pisownia i wymowa krótkich samogłosek w zapożyczeniach arabskich w języku tureckim
Redaktorzy: Sadykhova Arzu, Jakubowski Filip
Miscellanea Arabica Posnaniensia I
strony: 33-45, rok wydania: 2016

Jankowski Henryk
Karaim and Krymchak
Redaktorzy: Rubin Aaron, Kahn Lily
Handbook of Jewish Languages
strony: 451-488, rok wydania: 2015

Jankowski Henryk
Distinguishing Kipchak and Turkish words in Polish documents
Redaktorzy: Mańczak-Wohlfeld Elżbieta, Podolak Barbara
Words and Dictionaries
strony: 139-148, rok wydania: 2015

Jankowski Henryk
Cechy graficzne i językowe tekstów turkijskich w zapisie kopistów polsko-tatarskich
Redaktorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław
TEFSIR TATARÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO: TEORIA I PRAKTYKA BADAWCZA
strony: 139-171, rok wydania: 2015

Jankowski Henryk
Bikenesh Bakkal’s proverbs and some features of the sound system of Crimean Karaim
Redaktorzy: Demir Nurettin
Turcology and linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift
strony: 237-251, rok wydania: 2014

Jankowski Henryk
Ramstedt’s Noghay texts in Kotwicz’s collection
Redaktorzy: Bareja-Starzyńska Agata, Rogala Jan, Majkowski Filip
A window onto the other. Contributions on the study of Mongolian, Turkic and Manchu-Tungusic peoples. languages and cultures dedicated to Jerzy Tulisow on the occasion of His seventieth birthday
strony: 146-154, rok wydania: 2014

Jankowski Henryk
Similarities in some language strategies of Muslim Bosnians and Lithuanian Tatars
Redaktorzy: Bairašauskaitė Tamara, Miškinienė Galina
Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Turk’s history and culture in Lithuania. Истоия и культура тюрков в Литве
strony: 119-126, rok wydania: 2014

Jankowski Henryk
Baytursınulı’s works on the Kazakh language – An attempt at assessment
Redaktorzy: Jankowski Henryk
Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 75-90, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Altaic languages and historical contact
Redaktorzy: Juwon Kim
Current trends in Altaic linguistics. A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th birthday
strony: 523-545, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Czasowniki posiłkowe w językach turkijskich
Redaktorzy: Majda Tadeusz
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich
strony: 129-142, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Imiennictwo Tatarów litewsko-polsko-białoruskich w dawnych dokumentach
Redaktorzy: Łapicz Czesław
Tatarzy Wielkiego Księcia Litewskiego w historii, języku i kulturze
strony: 149-163, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Karaim, Hebrew component
Redaktorzy: Khan Geoffrey
Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics vol. 2 G–O
strony: 444-447, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Polityka językowa w Kazachstanie a postawy językowe ludności
Redaktorzy: Majda Tadeusz
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich
strony: 143-153, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Karaim mejumas in Eupatoria
Redaktorzy: Pang Tatiana
Unknown treasures of the Altaic world in libraries, archives and museums. 53rd Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Institute of Oriental Manuscripts, RAS St. Petersburg, July 25–30, 2010
strony: 245-262, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Turkic tūn ~ tun, tunġuč, tuŋġut ‘firstborn’; Kalmuk tuŋg˱ū ‘woman who bore only one child; mare after the first foal’ – an attempt at etymology
Redaktorzy: User Hatice Şirin
Yalım Kaya Bitiği. Osman Fikri Sertkaya Armağanı
strony: 345-354, rok wydania: 2013

Jankowski Henryk
Nyelvi változások Budapesten
Redaktorzy: Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. I)
strony: 55-58, rok wydania: 2012

Jankowski Henryk
Two Prayers for the Day of Atonement in Translation into the Luck-Halicz Dialect of Karaim
Redaktorzy: Shapira Dan, Lasker Daniel J.
Eastern European Karaites in the Last Generation
strony: 156-170, rok wydania: 2011

Jankowski Henryk
O języku uzbeckim w Bucharze
Redaktorzy: Siemieniec-Gołaś Ewa, Georgiewa-Okon Jordanka
Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy
strony: 89-96, rok wydania: 2010

Jankowski Henryk
The Consonants ž ~ ǧ in Kazakh
Redaktorzy: Podolak Barbara, Mańczak-Wohlfeld Elżbieta
Studies on the Turkic World : a Festschrift for professor Stanisław Stachowski on the occasion of his 80th birthday
strony: 41-50, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Jankowski Henryk, Aqtay Gulayhan, Cegiołka Dorota, Çulha Tülay, Németh Michał
The Crimean Karaim Bible Vol. 1: Critical edition of the Pentateuch, Five Scrolls, Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezra and Nehemiah. Vol. 2: Translation
Harrassowitz Verlag
Seria: Turcologica
Wiesbaden 2019
ISBN: 978-3-447-11196-6

Aqtay Gulayhan, Jankowski Henryk
A Crimean Karaim-English dictionary. 10,000 entries.
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Prace Karaimoznawcze
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-927990-4-7

Aqtay Gulayhan, Grzywacz Zuzanna, Jankowski Henryk
Kazakh for beginners in 15 units
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-927990-7-8

Jankowski Henryk
SELECTIVE BIBLIOGRAPHY OF STUDIES ON THE KAZAKH LANGUAGE
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Turkic Studies
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-941594-6-7

Jankowski Henryk
Język krymskotatarski
Wydawnictwo Akademickie Dialog
Warszawa 2010
ISBN: 978-83-61203-35-3

Aqtay Gulayhan, Jankowski Henryk
Słownik kazachsko-polski
Księgarnia Akademicka
Kraków 2010
ISBN: 9788376380797

Tomy zbiorowe:

Jankowski Henryk
Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Turkic Studies
Poznań 2013
ISBN: 978-83232-2658-1