Cagaan Otgonsuch

Artykuły w czasopismach:

Cagaan Otgonsuch
Styl przysłów mongolskich
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2018, numer: 1-2 , strony: 15-26, rok wydania: 2018

Artykuły w tomach zbiorowych:

Cagaan Otgonsuch
„On Some Offering Ceremonies in the Traditional Religion of the Mongols
Redaktorzy: Bareja-Starzyńska Agata, Rogala Jan, Majkowski Filip
A Window onto the Other
strony: 92-98, rok wydania: 2014

Cagaan Otgonsuch
Ciągłość tradycji starego pisma w Mongolii
Redaktorzy: Marszałek-Kawa Joanna
W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania
strony: 224-235, rok wydania: 2014

Cagaan Otgonsuch
Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim
Redaktorzy: Majda Tadeusz
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich
strony: 17-23, rok wydania: 2013

Cagaan Otgonsuch
Zapożyczenia ujgurskie w języku mongolskim
Redaktorzy: Siemieniec-Gołaś Ewa, Georgiewa-Okon Jordanka
Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy
strony: 23-27, rok wydania: 2010