Erdem Cem

Artykuły w czasopismach:

Erdem Cem, Eskimen Derya
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Dil Bilinç Düzeyinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
rocznik: 49, strony: 23-37, rok wydania: 2019

Erdem Cem
Writing Skills’ Level Of Students Studying At Turcology Departments In Poland
Inonu University Journal of The Faculty of Education
rocznik: 19, numer: 1, strony: 174-184, rok wydania: 2018

Erdem Cem
Hırvatistan Örneğinde Balkan Coğrafyasına Ait Bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Kaynakçası
Türkbilig - Türkoloji araştırmaları
rocznik: 35, numer: 1, strony: 191-198, rok wydania: 2018

Erdem Cem
Turkish Literature Knowledge Levels of Students Studying at Turcology Departments in Poland
Ana Dili Eğitimi Dergisi
rocznik: 6, numer: 1, strony: 17-31, rok wydania: 2018

Erdem Cem
An Evaluation of the Acquisition Levels of Social Values
The Journal of Social Sciences
rocznik: 5, numer: 29, strony: 333-347, rok wydania: 2018

Erdem Cem
Recenzja: Muhsin Maci (red.). 2017. Hatâyî Divânı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Studia Azjatystyczne
rocznik: 4, strony: 90-95, rok wydania: 2018

Erdem Cem
Teaching Turkish Language and Literature: What Teachers Think?
Universal Journal of Educational Research
rocznik: 5, numer: 10, strony: 1684-1694, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Teaching Turkish language and literature: the barriers to improving writing skills in high schools from a teacher’s perspective
International Online Journal of Educational Sciences
rocznik: 9, numer: 3, strony: 641-652, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Turkish Language And Literature Education: How Ready Are We For The Classes? Which Strategies Do We Use And At Which Level?
Modern Journal of Language Teaching Methods
rocznik: 7, numer: 9, strony: 1-16, rok wydania: 2017

Erdem Cem
An Empirical Research on The Effects of Text Choice on The Tolerance Levels of Students
Modern Journal of Language Teaching Methods
rocznik: 7, numer: 8, strony: 92-100, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Students’ preferences for syntax usage in Turkish language using distributional linguistic theory
Educational Research and Reviews
rocznik: 12, numer: 2, strony: 54-61, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Effect of Dictionary Use Tendency in Word Gaining of High School Students
Gazi Universitiy Journal of Gazi Education Faculty
rocznik: 37, numer: 1, strony: 119-150, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Some Findings on Turkish Language and Literature Teaching Practices
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences
rocznik: 50, numer: 1, strony: 99-126, rok wydania: 2017

Erdem Cem, Stefaniak-Rak Katarzyna
Bir Öğretim Materyali Olarak Türkçe Konuşuyoruz \"Mówimy po Turecku\"
Inonu University Journal of The Faculty of Education
rocznik: 18, numer: 3, strony: 297-311, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Polonya Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of EducationFaculty)
rocznik: 14, numer: 1, strony: 1440-1461, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Türk dili öğretimi açısından “Materiały do praktycznej nauki języka tureckiego”
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
rocznik: 5, numer: 3, strony: 1431-1447, rok wydania: 2016

Erdem Cem, Yakıcı Ali
Evaulation Of Listening Proficiency Of Students In Terms Of Common European Framework Of Reference's Criterions At Turkic Studies Departments In Poland International Journal of Languages’ Education and Teaching
International Journal of Languages’ Education and Teaching
rocznik: 3, numer: 3, strony: 102-114, rok wydania: 2015

Erdem Cem
Imam Rıza Ocaq In Terms Of Oral History And Culture
Haci Bektaş Veli Research Quarterly
rocznik: 1/4, numer: 66, strony: 257-278, rok wydania: 2013

Erdem Cem
An Evaluation On The Attitudes Of The Students In Secondary Education To Turkish Literature
Adiyaman University International Journal Of Social Science
rocznik: 1/4, numer: 6, strony: 381-414, rok wydania: 2013

Erdem Cem
Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik algıları ve tutumları üzerine bir araştırma
Turkish Studies
rocznik: 7, numer: 4, strony: 1727-1747, rok wydania: 2012

Erdem Cem
Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının okuma stratejilerini kullanma düzeyleri
Uluslararası Türkçe Edebiyat Dergisi
rocznik: 1, numer: 4, strony: 162-186, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Erdem Cem
Polonya'da Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi: Ders İçerikleri
Redaktorzy: Özyürek Rasim
XII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ KİTABI
strony: 546-556, rok wydania: 2017

Erdem Cem
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Redaktorzy: ÇETİN İsmet
II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına
strony: 357-367, rok wydania: 2017

Erdem Cem
Polonya Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri
Redaktorzy: Özyürek Rasim, Gökçe Hülya, Celepoğlu Ayşegül, Atabey İbrahim
XI. Uluslararası büyük Türk dili kurultayı bildirileri kitabı
strony: 601-609, rok wydania: 2016

Erdem Cem
Turkish folk poet and Singer Âşık Merdanoğlu
Redaktorzy: Jankowski Henryk
Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 61-74, rok wydania: 2013

Książki autorskie:

Cegiołka Dorota, Andrzejewski Radosław, Erdem Cem
Leksyka turecka w ćwiczeniach
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-927990-6-1