Domińczak Alicja

Artykuły w tomach zbiorowych:

Domińczak Alicja
Korpusowa analiza frazeologizmów dyskursu prywatnego Niemieckiej Republiki Demokratycznej występujących we współczesnej niemczyźnie
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
strony: 117-128, rok wydania: 2014

Domińczak Alicja
Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen. Dargestellt am Beispiel von Phraseologismen aus der Sprache in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
strony: 281-291, rok wydania: 2014

Domińczak Alicja
Definicje analitycznych konstrukcji werbo nominalnych. Ujęcie kontrastywne niemiecko polskie
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia
strony: 25-32, rok wydania: 2014