Stefaniak-Rak Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Stefaniak-Rak Katarzyna
Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu
Almanach Karaimski
rocznik: 7, strony: 109-127, rok wydania: 2018

Erdem Cem, Stefaniak-Rak Katarzyna
Bir Öğretim Materyali Olarak Türkçe Konuşuyoruz \"Mówimy po Turecku\"
Inonu University Journal of The Faculty of Education
rocznik: 18, numer: 3, strony: 297-311, rok wydania: 2017

Stefaniak-Rak Katarzyna
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE LANGUAGE OF OFFICIAL RECORDS IN SELECTED CRIMEAN AND OTTOMAN JUDICIAL BOOKS
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
rocznik: 69, numer: 4, strony: 397-409, rok wydania: 2016

Stefaniak-Rak Katarzyna
The richness of the material and non-material culture of the inhabitants of the Crimea on the basis of the certificates of inheritance from the 10th judicial book
Türk Dilleri Araştırmaları
rocznik: 26, numer: 2, strony: 277-307, rok wydania: 2016

Stefaniak-Rak Katarzyna
Animal coat colours (mainly of horses and cattle) mentioned in the 17th-century judicial book from the Crimea
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 68, numer: 2, strony: 155-168, rok wydania: 2015

Stefaniak-Rak Katarzyna
Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku
Almanach Karaimski
rocznik: 4, strony: 65-78, rok wydania: 2015

Stefaniak-Rak Katarzyna
Index to the summary of Tatar landed estates in the Grand Duchy of Lithuania of 1631 by Jan Kierdej
Acta Baltico-Slavica
rocznik: 33, numer: 1, strony: 241-274, rok wydania: 2009

Stefaniak-Rak Katarzyna
Index of place names to the summary of Tatar landed estates in the Grand Duchy of Lithuania of 1631 by Jan Kierdej
Acta Baltico-Slavica
rocznik: 33, numer: 1, strony: 275-280, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stefaniak-Rak Katarzyna
Some Notes on the Seventeenth-Century Crimean Khanate on the Basis of Judicial Records
Redaktorzy: Jankowski Henryk
Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 123-132, rok wydania: 2013

Stefaniak-Rak Katarzyna
Turcja w dobie Europeizacji.Aspekt językowy, społeczny i kulturowy
Redaktorzy: Majda Tadeusz
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich
strony: 265-275, rok wydania: 2013

Stefaniak-Rak Katarzyna
Senniki tatarskie
Redaktorzy: Majda Tadeusz
Studia z dziejów i kultury ludów tureckich
strony: 283-290, rok wydania: 2013

Stefaniak-Rak Katarzyna
Charakterystyka oraz omówienie zapisów znajdujących się w 10. księdze sędziowskiej z Krymu
Redaktorzy: Siemieniec-Gołaś Ewa, Georgiewa-Okon Jordanka
Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy
strony: 193-198, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Aqtay Gulayhan, Stefaniak-Rak Katarzyna, Jakusik Jakub
Kazachski na co dzień
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-927990-8