Koszko Marta

Artykuły w czasopismach:

Koszko Marta
Znaczenie języka w kreowaniu wizerunku miasta
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 50-61, rok wydania: 2019

Koszko Marta
Redefining the image of the contemporary city – changes in linguistic and cultural realms – preliminary remarks
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 43-53, rok wydania: 2018

Puppel Joanna, Koszko Marta
Wizerunek cmentarza - w wymiarze języka, kultury, dziedzictwa - uwagi wstępne na przykładzie cmentarza mennonitów w Stogach Malborskich
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 513-522, rok wydania: 2017

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Wilczyńska Elwira
Profesor Stanisław Puppel. Szkic do portretu
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 17-23, rok wydania: 2017

Kowalewska Kinga, Koszko Marta
Social semiotics in visual communication applied in advertisements of banking products and services
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 107-120, rok wydania: 2015

Koszko Marta
Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2013, strony: 23-35, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Koszko Marta
Acceptance of new bar codes (QR codes) in Poland - not just yet
Redaktorzy: Rehman Sharaf, Grodzki Erika, Calma Clarinda
Knowledge management and challenges in education
strony: 21-33, rok wydania: 2016

Koszko Marta
Charakterystyka wirtualnego środowiska komunikacyjnego na podstawie analizy zachowań werbalnych i niewerbalnych nauczycieli i uczniów w kontekście glottodydaktyki
Redaktorzy: Puppel Stanisław
MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
strony: 59-71, rok wydania: 2015

Koszko Marta, Puppel Joanna
Mural jako przykład kreatywnej komunikacji rytualnej w otwartej przestrzeni publicznej miasta Poznania
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 115-126, rok wydania: 2014

Koszko Marta
Uwagi o roli przestrzeni w kreowaniu tożsamości językowo-społeczno-kulturowej na przykładzie pejzażu językowego regionów pogranicza
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 159-170, rok wydania: 2013

Koszko Marta, Puppel Joanna
Wielkoformatowe grafiki w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie poznańskich murali powstałych podczas Festiwalu Murali Outer Spaces w 2011 roku
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 201-222, rok wydania: 2012

Koszko Marta
Obecność i status języków w 'pejzażu językowym' publicznej przestrzeni Warszawy
Redaktorzy: Puppel Stanisław
Transkomunikacja : w stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej
strony: 43-59, rok wydania: 2011

Książki autorskie:

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Koszko Marta
Trans-city or Inter-city? The co-existence of majority and minority languages in the urban space: a comparative case study of London and Warsaw linguistic landscapes
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Seria: Scripta de Communicatione Posnaniensi : Prace Naukowe KEKO
Poznań 2010
ISBN: 9788392628941

Tomy zbiorowe:

Koszko Marta
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4

Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane
Poznań 2012
ISBN: 9788323224624

Puppel Joanna, Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2462-4